1396/07/29
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبار

لیست اخبار

تاریخ : 1396/07/23
سیزدهمین شماره هفته نامه هیات امنای صرفه جویی ارزی منتشر شد   به گزارش روابط عمومی هیات امنای ...
تاریخ : 1396/07/25
طی حکمی از سوی دکتر قاضی زاده هاشمی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر محمدحسین قریب به ...
تاریخ : 1396/07/23
چهارمین جلسه کمیته علمی کمیسیون کشوری کاشت حلزون شنوایی برگزار شد     چهارمین جلسه کمیته ...
تاریخ : 1396/07/11
جلسه کمیسیون مشترک معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه ...
تاریخ : 1396/07/11
دوازدهمین شماره هفته نامه هیات امنای صرفه جویی ارزی منتشر شد   به گزارش روابط عمومی هیات امنای ...
تاریخ : 1396/07/02
یازدهمین شماره هفته نامه هیات امنای صرفه جویی ارزی منتشر شد   به گزارش روابط عمومی هیات امنای ...
تاریخ : 1396/06/27
دهمین شماره هفته نامه هیات امنای صرفه جویی ارزی منتشر شد به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ...
تاریخ : 1396/06/23
آگهی اولین مناقصات بین المللی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منتشر شد   روز پنجشنبه ...
تاریخ : 1396/06/21
   روز سه شنبه مورخ 21 شهریور 1396، هشتمین جلسه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ...
تاریخ : 1396/06/21
بررسی آخرین وضعیت حمل و نصب دستگاه های سی تی اسکن در دانشگاه های علوم پزشکی   روز سه شنبه مورخ ...
1 2 3 4 5  ...