1396/07/29
Fa En
ورود

تماس با واحدهای مختلف هیات امنا

صفحه اصلی تماس با واحدهای مختلف هیات امنا

تماس با واحدهای مختلف هیات امنا

بخش های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح زیر است؛ شما عزیزان می توانید از طریق تلفن های زیر با واحد مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید:

 

واحد ریاست

مدیر دفتر رییس هیات امنا: جناب آقای جواد فراهانی .................................. داخلی: 315

مسئول دفتر رییس هیات امنا:  آقای بهال لو ................................. داخلی: 306


سرپرست مدیریت بازرگانی : مهندس شریعتمداری

مسئول دفتر مدیریت بازرگانی: خانم شاهسواری .......................... داخلی 317


 ذی حساب و مدیر کل امور مالی: علیرضا مهران پور ............... داخلی: 555

رییس واحدحسابداری: سید محمد سیدصالحی .......................... داخلی: 525


 مدیر امور عمومی: مهندس سید مرتضی پوررضوی ..... داخلی: 323

واحد دبیرخانه: آقایان مجرد و اسدی ........................................... داخلی: 117 و 130 


 مشاور رییس هیات امنا در امور بازرگانی خارجی و تامین منابع بین المللی: مهندس نصرتی .................. داخلی: 138

مشاور اقتصادی رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران: دکتر اسدی  ..................... داخلی: -


مدیر حراست: آقای کریمی ..................................... داخلی: 205

سرپرست حفاظت فیزیکی: آقای بردبار .............. داخلی: 129


 مدیرکل برنامه ریزی و نظارت: دکتر هومن نریمانی ..................... داخلی: 204

مسئول دفتر مدیرکل برنامه ریزی و نظارت: احسان ثریا نژاد ............. داخلی: 204

واحد کاشت حلزون: مجید صمدیه ............................ داخلی: 123

واحد مددکاری اجتماعی: آقای خوشدونی ..................... داخلی: 124

واحد پذیرش بیماران: آقای سنبله کار ........................ داخلی: 112 


گروه تامین منابع مالی و سرمایه گذاری

مدیر گروه تامین مالی و سرمایه گذاری: دکتر عین افشار 

رییس اداره شناسایی منابع مالی و سرمایه گذاری: مهندس ثمینی پور ........ داخلی403

کارشناس اداری و مالی گروه: مهندس سید حقوقی ......................... داخلی 142


 

 واحد کارگزینی: آقای خردمندی ................................ داخلی: 226


 واحد مناقصات: خانم کریمپور .................................... داخلی: 313


 واحد روابط عمومی: علیرضا عمادالدین ........................... داخلی: 131


 واحد پشتیبانی: احسان الوندی ................................... داخلی: 111 


 

لطفا برای ارتباط باواحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021  و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.