1398/06/31
Fa En
ورود

تماس با واحدهای مختلف هیات امنا

صفحه اصلی تماس با واحدهای مختلف هیات امنا

تماس با واحدهای مختلف هیات امنا

بخش های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح زیر است؛ شما عزیزان می‌توانید از طریق تلفن‌های زیر با واحد مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید:

 واحد ریاست

مدیر حوزه ریاست:خانم کریم پور....................داخلی: 313

دفتر ریاست: خانم کریمی سرشت  .................. داخلی 306

خانم گرامی فر ............................... داخلی: 315

 

 


رئیس بازرگانی داخلی و خارجی : آقای مهندس عامری

مسئول دفتر بازرگانی: خانم شاهسواری .......................... داخلی 317

کارشناسان بازرگانی :

آقای مهندس کاشفی  ......................... داخلی 310

آقای مهندس امینی ........................... داخلی 325

خانم مهندس نجفی خواه ................... داخلی 330

خانم مهندس عسکری ....................... داخلی 188

خانم مهندس موسوی ....................... داخلی 148


 رئیس دبیرخانه مناقصات: سرکار خانم کریم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پور ......................... داخلی: 313

دبیر مناقصات: آقای محسن زاده .............................................................. داخلی 320


مدیر کل امور مالی و ذی حساب: علیرضا مهران پور ............... داخلی: 555

 


 مدیر منابع انسانی و پشتیبانی : آقای ترکمن ..... 149

واحد دبیرخانه: آقای مجرد ........................................... داخلی: 223


رییس حراست: آقای جوزی ..................................... داخلی: 205

سرپرست حفاظت فیزیکی: آقای بردبار ................ داخلی: 129


 سرپرست واحد فروش: آقای شهرابی ........................... داخلی 404

کارشناسان فروش:

آقای اقبالی .......................................داخلی  408

آقای شاددل ......................................داخلی  401

آقای سلطانیان .....................................داخلی  403

آقای نژاداسکندر .................................داخلی 407


 رئیس روابط عمومی و امور بین الملل: خانم کریمپور ........................... داخلی: 313


 مدیر طرح و برنامه: دکتر هومن نریمانی ..................... داخلی: 203

مسئول دفتر مدیر طرح و برنامه: احسان ثریا نژاد .................. داخلی: 204

واحد کاشت حلزون: مجید صمدیه ..................................... داخلی: 123

واحد مددکاری اجتماعی: آقای حسینی رجاء .......................... داخلی: 124

 

 

لطفا برای ارتباط با واحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021  و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.