1396/09/27
Fa En
ورود

بخش های داخلی هیات امنا

صفحه اصلی بخش های داخلی هیات امنا

بخش های داخلی هیات امنا

بخش های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح زیر است؛ شما عزیزان می توانید از طریق تلفن های زیر با واحد مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید:

 

واحد ریاست

رییس دفتر واحد ریاست هیات امنا:  آقای بهال لو ................................. داخلی: 306


سرپرست مدیریت بازرگانی : مهندس شریعتمداری

مسئول دفتر مدیریت بازرگانی: خانم شاهسواری .......................... داخلی 317


 ذی حساب و مدیر کل امور مالی: علیرضا مهران پور ............... داخلی: 555

رییس واحدحسابداری: سید محمد سیدصالحی .......................... داخلی: 525


 مدیر امور عمومی و پشتیبانی : دکتر میزبان ..... 

واحد دبیرخانه: آقایان مجرد و اسدی ........................................... داخلی: 117 و 130 


مدیر حراست: آقای کریمی ..................................... داخلی: 205

سرپرست حفاظت فیزیکی: آقای بردبار .............. داخلی: 129


 مدیرکل برنامه ریزی و نظارت: دکتر هومن نریمانی ..................... داخلی: 204

مسئول دفتر مدیرکل برنامه ریزی و نظارت: احسان ثریا نژاد ............. داخلی: 204

واحد کاشت حلزون: مجید صمدیه ............................ داخلی: 123

واحد مددکاری اجتماعی: آقای خوشدونی ..................... داخلی: 124

واحد پذیرش بیماران: آقای سنبله کار ........................ داخلی: 112 


 واحد کارگزینی: آقای خردمندی ................................ داخلی: 226


 واحد مناقصات: خانم کریمپور .................................... داخلی: 313


 واحد روابط عمومی: علیرضا عمادالدین ........................... داخلی: 131


 

 

لطفا برای ارتباط باواحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021  و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.