1398/02/02
Fa En
ورود

آمار

صفحه اصلی لیست آمارآمار مساعدت هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به عمل کاشت حلزون شنوایی در سال 1396

آمار مساعدت هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به عمل کاشت حلزون شنوایی در سال 1396

آمار مساعدت هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به عمل کاشت حلزون شنوایی در سال 1396
تاریخ :

1396/02/04

 

مساعدت هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به 740 مورد عمل کاشت حلزون شنوایی در سال 1396

 

 

باتوجه به اینکه یکی از برنامه های عملیاتی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در راستای تحقق اهداف عالیه تشکیل این هیات درخصوص ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور، هدایت راهبردی پروژه کاشت حلزون شنوایی در بیماران ناشنوا در مراکز کاشت حلزون سراسر کشور می باشد، هیات امنا در سال 1396 از تعداد 740 مورد عمل کاشت حلزون شنوایی حمایت مالی به عمل آورده است.

 

 

به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، عمل كاشت حلزون شنوايي از سال 1371 در ايران آغاز شد و از همان زمان هيات امنا حمايت از انجام اين عمل در داخل كشور را بر عهده گرفت و به حول و قوه الهي از آن زمان تا پايان سال 1395، براساس آمارهاي موجود در هيات امنا، تعداد  8718 عمل كاشت حلزون در مراكز كاشت حلزون سراسر كشور انجام شده است. عمل كاشت حلزون در حال حاضر در11مركز منتخب دانشگاهی غیر دانشگاهی انجام مي شود.

 

 

در حال حاضر انجام هر عمل كاشت حلزون شنوايي ، چهارصد و شصت و پنج میلیون ریال هزينه دارد كه مشتمل بر موارد  زير مي باشد :

  • هزينه خريد پروتز شنوايي
  • هزينه هتلينگ بيمارستاني
  • هزينه تيم جراحي
  • هزينه هاي برگزاري صد جلسه گفتار درماني و بازتواني شنوايي

 

 

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، براساس اهداف مطروحه در قانون تشکیل خود، جهت فراهم ساختن زمینه بهره مندی  تعداد بیشتری از بیماران از فرصت کاشت حلزون  - به ویژه بیماران محروم و نیازمند - جهت انجام هر عمل کاشت حلزون به روش نوبتی و دولتی، مبلغ چهارصد و پنج میلیون ریال (معادل 40 میلیون و پانصد هزار تومان) مساعدت پرداخت می نماید که در نتیجه، قدرالسهم پرداختی هر بیمار برای عمل کاشت حلزون، مبلغ شصت میلیون ریال ( معادل 6 میلیون تومان) خواهد بود.

 

 

باتوجه به افزایش سطح آگاهی های عمومی درخصوص امکان درمان ناشنوایی از طریق انجام عمل کاشت حلزون شنوایی و روند روبه رشد تعداد بیماران با سن بیشتر از محدوده طلایی کاشت حلزون (قبل از 4 سالگی) و باتوجه به عُسر و حرج اقتصادی اکثر خانواده های این بیماران، هیات امنا با وجود تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز برای خرید تجهیزات پزشکی، قیمت پروتز تحویلی به بیماران کاندید شده به روش غیر نوبتی و غیر دولتی را تغییر نداده و این بیماران، هم چنان با پرداخت 000/000/200 ریال (معادل 20 میلیون تومان) به عنوان بخشی از هزینه خرید پروتز، مورد عمل کاشت حلزون قرار می گیرند و الباقی هزینه خرید پروتز یعنی مبلغ 000/000/205 ریال (معادل 20 میلیون و پانصد هزار تومان) توسط هیات امنا تقبل می گردد.

 

 

لازم به ذکر است که در حال حاضر به ازای هزینه هتلینگ، هزینه حق العمل تیم جراحی و هزینه برگزاری 100 جلسه گفتار درمانی هرمورد عمل کاشت حلزون شنوایی به روش نوبتی و دولتی، مبلغ 000/000/60 میلیون ریال (معادل 6 میلیون تومان) نیز پرداخت می گردد.

  

 

 

در طی سال 1396، تعداد 740 مورد عمل کاشت حلزون شنوایی در مراکز کاشت کشور انجام شده که پنج مرکز دارای بیشترین تعداد عمل کاشت در سال 1395 به قرار زیر می باشند:

الف. بیمارستان حضرت بقیه ا... (عج) تهران

ب. بیمارستان حضرت قائم (عج) مشهد

ج. بیمارستان خلیلی شیراز

د. بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران

ه.بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) اهواز

 

 

لازم به ذکر است که باتوجه به برنامه ریزی به عمل آمده توسط هیات امنا، خوشبختانه طی چهارسال گذشته تعداد کافی و در عین حال روبه رشدی از پروتزهای حلزون توسط این هیات جهت بیماران مراکز کاشت تامین شده و در حال حاضر فاصله زمانی کاندید شدن بیمار برای عمل کاشت و واریز قدرالسهم بیمار تا زمان انجام عمل، نهایتاً حدود دوماه می باشد؛ درحالی که در گذشته بیماران بین سه تا چهار سال در انتظار عمل کاشت باقی می ماندند.

 

 

شایان توجه است که باعنایت به روند مناقصات برگزارشده توسط هیات امنا و ایجاد فضای رقابتی میان شرکت های سازنده پروتز، قیمت پروتز طی سال های 89 تا 95، کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و از حدود 14000 یورو در سال 1387 به حدود 9000 یورو در سال 1395 رسیده است.  

 

 

هر فرد کم شنوا یا ناشنوا، کاندید مناسبی برای عمل جراحی کاشت حلزون نمی باشد. سن 12 ماهگی  به عنوان حداقل سن مناسب برای  انجام عمل کاشت حلزون از سویFDA  تأئید شده است. بیماران باید دارای افت شنوایی حسی ـ عصبی عمیق و دوطرفه باشند. با معیار کمیته شنوایی و تعادل آکادمی جراحان گوش،حلق و بینی ـ سر و گردن آمریکا، فرد بزرگسال باید با استفاده از سمعک و بهترین تقویت ممکن، امتیاز کمتر از 50% در یک گوش و کمتر از 60% در گوش مقابل کسب کند تا کاندیدِکاشت گردد. در مورد کودکان این معیار شامل افت شنوایی حسی ـ عصبی دو طرفه شدید تا عمیق می باشد که با استفاده از سمعک های معمولی، پیشرفت زبانی قابل قبولی را در یک بازه زمانی نداشته اند. تعیین پیشرفت قابل قبول در مورد کودکان مسأله ای مهم و بسیار مشکل می باشد و در این مورد، معیار کاندیداتوری شامل پیشرفت کم تا عدم پیشرفت در مهارت شنیداری با استفاده از سمعک و نیز آموزش های توانبخشی مناسب می باشد. برای کودکان بزرگتر در معیار درک کلمه، کودک در صورت کسب امتیاز کمتر از 30% کاندید کاشت می باشد. ارزیابی های زبانی و گفتاری نیز برای تمامی افراد باید انجام گردد. معاینات و ارزیابی های پزشکی نیز شامل CT-Scan و MRI جهت بررسی وضعیت آناتومیکی گوش انجام می شود. علاوه بر اینها هیچ گونه ممنوعیت پزشکی نیز نظیر عدم وجود عصب هشتم (عصب شنوایی)، وضعیت نامناسب حلزون یا کانال عصب شنوایی داخلی و ... نباید وجود داشته باشد. گوش میانی فرد نیز در هنگام جراحی نباید عفونی باشد و فرد باید شرایط لازم جهت تحمل بیهوشی را داشته باشد. علاوه بر این ، با افزایش سن بیمار، به دلیل از بین رفتن تدریجی مسیرهای عصبی مربوط به شنوایی ناشی از عدم استفاده از آنها در فرد ناشنوا، شانس موفقیت عمل کاشت حلزون و نتایج حاصله در خصوص حصول شنوایی در بیمار، کاهش می یابد. این موضوع به ویژه بعد از سن چهار سالگی نمود بیشتری داشته و درصد موفقیت عمل کاشت بعد از این سن، با کاهش قابل توجهی، همراه خواهد بود.    

 

 

فایل ها