1398/03/26
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخباردکتر حمید درفشی به عنوان سرپرست هیات امنای صرفه جویی ارزی منصوب شدند

دکتر حمید درفشی به عنوان سرپرست هیات امنای صرفه جویی ارزی منصوب شدند
تاریخ :

1397/06/25

دکتر درفشی به عنوان سرپرست جدید هیات امنای صرفه جویی ارزی منصوب شدند.

 

با توجه به برگزاری جلسه هیات امنای صرفه جویی ارزی در روز یکشنبه مورخ 25 شهریور 1397 و با تصویب اکثریت اعضای هیات امنای صرفه جویی ارزی، دکتر حمید درفشی به عنوان سرپرست جدید هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شدند.

 

فایل ها