1398/03/26
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارنشست مشترک ریاست و مدیران هیات امنا با اعضای هیات مدیره بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا

نشست مشترک ریاست و مدیران هیات امنا با اعضای هیات مدیره بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا
تاریخ :

1397/12/26

نشست مشترک ریاست و مدیران هیات امنا با اعضای هیات مدیره بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا ( بخشش ) پیرامون مسائل مربوط به کاشت حلزون شنوایی 

در این جلسه دکتر یوسفی تاکید کرد : در طی سالهای اخیر علیرغم عدم تخصیص بودچه مربوط به کاشت حلزون ، هیات امنا تمام تلاش خود را انجام داده تا خللی در روند تامین پروتز حلزون شنوایی ایجاد نشود . 

همچنین دکتر یوسفی بیان کرد با تلاش فراوان، هیات امنا باعث شده تا لیست انتظار کاشت حلزون کوتاه شده و در حال حاضر تعداد 330 نفر در لیست انتظار کاشت حلزون هستند که این تعداد به مرور کاهش خواهد یافت . 

فایل ها