1398/05/31
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارانتصاب سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

انتصاب سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
تاریخ :

1398/02/10

انتصاب سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

 

دکتر مهدی یوسفی، رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران طی حکمی مجتبی ترکمن را به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی ، متن این حکم به شرح زیر است:


با توجه به تعهد و سوابق مفید جنابعالی و نظر به ضرورت ساماندهی بیشتر در امور مرتبط به منابع انسانی و پشتیبانی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب می شوید، تا زیر نظر اینجانب فعالیت نمائید. شایسته است به منظور ارتقاء کیفیت خدمات نیروی انسانی، پشتیبانی و بکارگیری نیروی های موجود، فعالیت های جاری آن حوزه را اداره نمایید.

فایل ها