1398/03/05
Fa En
ورود

خدمات

صفحه اصلی خدماتپیوند ریه

پیوند ریه

پیوند ریه
تاریخ :

1398/02/18

  1. نخستین پیوند ریه در جهان در تاریخ 11 ژوئن 1963 توسط دکتر جیمز هاردی در مرکز پزشکی دانشگاه می سی سی پی به انجام رسید ، اما بیمار 18 روز بعد بر اثر نارسایی کلیه درگذشت .
  2. به دلیل بروز عوارض متعدد بعد از انجام پیوند ریه انجام این پیوند تا اواخر دهه هفتاد میلادی ، با موفقیت چندانی همراه نبود .در دهه هشتاد میلادی ، با معرفی داروهای جدید سرکوبگر ایمنی- به ویژه سیکلوسپورین - و تکنیک های جراحی نوین ، هم چنین بهبود روش های تهیه عضو و نیز تدوین استراتژی های یافتن بیمار مناسب ، روند انجام اعمال پیوند ریه در سراسر جهان با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ به گونه ای که از سال 1990 تاکنون بیش از 25000 موردپیوند ریه در سراسر جهان انجام شده است .در سال‌های اخیر، تعداد پیوند ریه به حدود ۲۲۰۰ پیوند در هر سال افزایش یافته است که سالانه بیش از 1000 مورد عمل پیوند ریه در ایالات متحده آمریکا ، انجام می شود.
  3. براساس داده هاي منتشر شده توسط انجمن بين المللي پيوند قلب و ريه،در سالهاي 2000-2006 میلادی ، ميزان بقاء يك و پنج ساله بيماران پيوند ريه به ترتيب 81% و 54% گزارش شده است. هرچند كـه بقاء كوتاه مدت اين بيماران مشابه ساير پيوندها از جمله قلب وكبد است، اما بقاء دراز مدت پيوند ريه بسيار كمتر از ميزان بقاءدراز مدت ساير پيوندها است.

  در بررسی انجام شده بر روی ۳۳بيمار تحت پيوند ريه در بیمارستان مسیح دانشوری تهران طی

سالهای 1379 - 1388 ، ميزان بقاء يك و پنج ساله بيماران به ترتيب 33%و 24% كه كمتر از ميـزانهـاي گـزارش شـده توسـط مراكز بين المللي است.از علل تفاوت میزان بقا ی بیماران، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف – حدود دو سوم علل پیوند ریه در دوره زمانی یاد شده در بیمارستان مسیح دانشوری مربوط به فیبروز ریه بوده است. از آنجـا كه بيماران مبتلا به فيبروز ريه هم در ليست انتظار و هم پس ازجـراحي پيوند داراي كمتـرين ميـزانهاي بقاء نسبت به سـايرعلل پيوند ريه هستند، پاييـن بودن ميـزان بقاء بيماران پيوندريه در  اين مركز تا حد زيادي به دليل انجام پيوند ريـه در چنـين بيماراني است.

          ب – مراقبتهای پس از جراحی پیوند، یکی دیگر از علل مهم بقاء در بیماران پیوند ریه می باشد.

          ج - سرانجام مي توان به خصوصيات فردي بيماران از نظر سطح تحصيلات، ويژگيهاي اقتصادی اجتماعي و وضعيت روانپزشكي آنها به عنوان يكي از علل مهم در پيگيري معاينات روتين و نيز مصرف منظم داروها اشاره كرد. در مطالعه انجام شده در بیماران پیوند ریه بیمارستان مسیح دانشوری چهار بيمار به دليل قطع داروهاي ضـروري پيونـد و عـدم پيگيـري مـنظم جهـتمعاينات روتين فوت شدند.

          د- به دليل راه داشتن ريه به محيـط بيرون، نـسبت به ساير پيـوندها، عفونتهاي تهديد كننده حيات بـا تعــداد وشدت بيشتر در بيمـاران پيوند ريه ايجاد مـيشـود و اخـتلال مزمن عملكـرد پيوند )برونشيوليت انسدادی( در اين بيمـاران بيش از ساير پيوندها اتفاق افتاده و بـا مورتـاليتي بـالايي نيـز همـراه است.

  1. اولین مورد عمل پیوند ریه موفق در ایران در سال 1379 توسط دکتر سید حسن احمدی و همکاران در بیمارستان حضرت  امام خمینی(ره ) تهران ، انجام شد. در حال حاضر، پيوند ريه در كشور، در سه مركز بيمارستان مسيح دانشوري و بيمارستان امام خميني (ره) تهران و بیمارستان امام رضاع)، انجام مي شود.مركز پيوند ريه بيمارستان مسيح دانشوري ، از سال 1379 ، زير نظر شوراي عالي پيوند دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، راه اندازي شده است و از آن سال تا پایان سال1397، تعداد  123  بيمار در این مركز ، تحت عمل پيوند ريه قرار گرفته اند كه از بين اعمال انجام شده ، بيشترين موارد مربوط به فيبروز ايديوپاتيك ريه ، برونشكتازي و COPD بوده است . همچنين از سال 1379 تاکنون 27 عمل پيوند ريه در بيمارستان حضرت امام خميني (ره) تهران  انجام شده است .
  2. شایعترین بیماریهای ریه که در صورت عدم پاسخ به درمانهای دیگر ، کاندید عمل پیوند ریه می شوند ، عبارتند از :

الف – فیبروز ریوی

ب – بیماریهای انسدادی مزمن ریوی

ج – افزایش فشار خون اولیه شریان ریوی

د – فیبروز کیستیک

ه – برونشکتازی

و – هیستیوسیتوز ایکس

ز- میکرو لیتیازیس آلوئولار

  1. مواردممنوعیت مطلق انجام پیوند ریه عبارتند از:

الف - وجود هم‌زمان چند بیماری مزمن (مثل نارسایی قلب، نارسایی کلیه، بیماری‌های کبدی)

ب -وجود عفونت (مانند ایدز و هپاتیت)

ج -ابتلاء یا درمان اخیر سرطان

ه - مشکلات روانی

و - سپسیس

  1. هزينه انجام پیوند یک ریه در ایالات متحده آمریکا ، بالغ بر 561/200 دلار و هزینه انجام پیوند دو ریه معادل 797/300 دلار تخمین زده می شود ، حال آنكه اين عمل در داخل كشورمان با هزینه ای به مراتب کمتر در حال انجام است.
  2. مشكلات مراكز پيوند ريه در سه محور قابل طرح و بررسي مي باشد :

1- هزينه هاي عمل جراحي        2- هزينه هاي خريد تجهيزات       3 - هزينه هاي تهيه دارو

  1. هیات امنای صرفه جویی ارزی بر اساس مصوبه جلسه این هیات جهت حمايت از رشد وتوسعه پيوند ريه در كشور ، به ازاي هر مورد عمل پيوند يك ريه ، مبلغ پنجاه ميليون ريال و به ازاي عمل پيوند دو ريه ، مبلغ صد ميليون ريال به هزينه هاي هتلینگ بيمارستاني و جراحی این بيماران ، مساعدت می نمايد و به ازاي هر سه عمل پيوند ريه ، مبلغ صد ميليون ريال مساعدت تجهيزاتي به صورت خريد كالاهاي مصرفي يا سرمايه اي در اختيار مراكز پيوند قرار می دهد.
  2. تعداد پیوندهای ریه انجام شده در مراکز یادشده از بدو شروع کار تا پایان سال 1397 ، به قرار جدول شماره یک می باشد :

 

جدول یک: تعداد پیوندهای انجام شده از سال 1379 تا پایان سال 1397

                   نام مرکز و سال

بیمارستان مسیح دانشوری تهران

بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) تهران

بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

1379

-

1

-

1380

-

-

-

1381

 

7

-

-

1382

-

-

1383

1

-

-

1384

3

-

-

1385

6

-

-

1386

3

-

-

1387

7

3

-

1388

6

1

-

1389

9

4

-

1390

11

6

-

1391

11

3

-

 1392

12

1

-

سال93

11

3

-

 سال 94

15

2

-

سال 95

6

-

1

سال 96

9

3

1

سال 97

6

-

-

جمع

123

27

2

 

فایل ها