1398/04/28
Fa En
ورود

خدمات

صفحه اصلی خدماتکالاهای مصرفی

کالاهای مصرفی

کالاهای مصرفی
تاریخ :

1398/02/25

یکی از اهداف اصلی تشکیل هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران که در مفاد ماده 3 قانون تشکیل آن، به صراحت قید شده است، فراهم سازی زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور می باشد. هیات امنا در راستای تحقق این هدف، سرفصلهای عملیاتی مختلفی را در دستور کار خود دارد که یکی از آنها،تامین ملزومات مصرفی حیاتی و استراتژیک مورد نیاز بیماران بستری درمراکز درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد.این اقلام عمدتا شامل مواردی می باشد که در صورت نبود به هنگام آنها،عدم انجام درمان به موقع و متضمن کاربرد این اقلام با خطر تهدید حیات بیماران همراه است.لازم به ذکر است که عمده این ملزوات مصرفی فاقد مابه ازای تولید داخلی یا دانش بنیان بوده، به همین جهت نیاز به تامین آنها از محل تولیدات شرکتهای سازنده خارجی وجود دارد. به همین جهت  هیات امنای صرفه جویی ارزی در قالب  یک نهاد تسهیل گر و هماهنگ کننده حاکمیتی ، به عنوان حلقه اتصال دریافت کنندگان خدمات(بیماران بستری در مراکز درمانی) و تامین کنندگان کالا(شرکتهای سازنده اقلام مصرفی) بدون ورود به حوزه تصدی گری ، با رعایت الزامات منتج از قانون برگزاری مناقصات، از طریق برگزاری فرآیندهای رقابتی(عمدتا مناقصه) و جلب مشارکت شرکتهای خصوصی  نمایندگی کمپانیهای سازنده، نسبت به تامین این کالاها با مناسب ترین قیمت ممکن و بهترین کیفیت قابل حصول اقدام می نماید. این نحوه تامین کالا توسط هیات امنا ، با کاستن از هزینه تمام شده درمان بیماران، عملا موجب تحقق یکی از سر فصل عملیاتی اصلی  برنامه تحول نظام سلامت یعنی« کاهش میزان پرداختی بیماران » شده است. شایان توجه است که با توجه به قیمت پایه ارزی بالای برخی از این قبیل کالاها، ورود هیات امنا در مبحث تامین آنها جهت متعادل سازی قیمت این اقلام و فراهم سازی زمینه دسترسی بیماران به این امکانات درمانی ضروری بوده و عدم ورود هیات امنا به مبحث تامین آنها، عملا موجب محرومیت گروه کثیری از بیماران از دریافت درمانهای متضمن استفاده از این اقلام می گردد.

علاوه بر اقلام ذکر شده در فوق، با توجه به شرایط ویژه کشور، از سال 1397 با نظر مقام محترم وقت وزارت بهداشت، مقرر گردید هیات امنای صرفه جویی ارزی در خصوص تامین بخشی  از نیازهای مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت به ملزومات ضروری ( که نبود یا کمبود آنها، موجب بروز وقفه یا اختلال در روندهای درمانی بیماران می گردد) که به هر دلیل، از طریق شرکتهای بخش خصوصی قابل تامین نبوده اند) براساس اعلام نیاز مشخص ارائه شده از سوی  اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، در صورت تخصیص ارز مورد نیاز مشارکت نماید.

فهرستی از اهم اقلام مصرفی مورد نیاز بیماران و تامین شده توسط هیئت امنا در ذیل ارائه می شود:

 1. دریچه های قلبی بیولوژیک و مکانیکی
 2. پیس میکرهای یک، دو و سه حفره ای
 3. ICD های یک، دو و سه حفره ای
 4. اکسیژناتورهای بزرگسال، اطفال و نوزاد
 5. پروتز حلزون شنوایی
 6. بالون های قلبی
 7. محلول های مورد نیاز اعمال پیوند
 8. انواع ست های مورد نیاز اعمال پیوند
 9. رینگ ترمیم دریچه های قلبی
 10. فیلترهای شریانی
 11. همو فیلتر
 12. شیت های شریانی
 13. دریچه تاوی قلبی
 14. آمپلادزر-اکلودر
 15. کاتتر بالون پمپ
فایل ها