1398/01/04
Fa En
ورود

خدمات

صفحه اصلی خدماتکالاهای مصرفی

کالاهای مصرفی

کالاهای مصرفی
تاریخ :

1394/11/24

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران براساس فلسفه وجودی خود، برای فراهم سازی زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور از زمان تاسیس، تامین تجهیزات مصرفی حیاتی مورد نیاز بیماران بستری درمراکز درمانی دانشگاهی سراسر کشور را در دستور کار خود قرار داده است. هم چنین جهت  کاهش پرداختی بیماران، جلوگیری از افزایش بی رویه بهای این قبیل کالاها و متعادل سازی قیمت آنها در بازار تجهیزات پزشکی، هیئت امنا اقلام مصرفی را بدون لحاظ کردن سود بازرگانی و به قیمت تمام شده جهت بیماران تامین می نماید. هم چنین در خصوص  برخی اقلام که جهت بیماران جنبه حیاتی داشته و به علت قیمت بالا (حتی قیمت تمام شده هیئت امنا)، امکان خرید آنها برای همه بیماران فراهم نمی باشد، هیئت امنا با تخصیص مساعدت، این اقلام را با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده خود هیئت در اختیار بیماران قرار می دهد.

فهرستی از اهم اقلام مصرفی مورد نیاز بیماران و تامین شده توسط هیئت امنا در ذیل ارائه می شود:

 1. دریچه های قلبی بیولوژیک و مکانیکی
 2. پیس میکرهای یک، دو و سه حفره ای
 3. ICD های یک، دو و سه حفره ای
 4. اکسیژناتورهای بزرگسال، اطفال و نوزاد
 5. استنت های دارویی و غیر دارویی
 6. پروتز حلزون شنوایی
 7. بالون های معمولی، NC، دیتاسکوپ و میترال
 8. محلول های بلزر و ویازپان
 9. محلول کاستادیول
 10. انواع ست های پیوند مغز استخوان
 11. آمپلاتزر قلبی
 12. رینگ ترمیم دریچه
 13. فیلترهای شریانی
 14. همو فیلتر
 15. شیت های شریانی
 16. بالون توری
 17. لنز داخل چشمی
فایل ها