سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی
۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
EN

موضوع مناقصه:

خرید دستگاه Bi Pap تولید داخل

شماره مناقصه:

1401-05-38

شماره فراخوان:

2001050339000038

تعداد:

200دستگاه

تاریخ توزیع اسناد:

1401/05/29 - 1401/05/31

تاریخ جمع آوری پیشنهادات حداکثر تا:

1401/06/12

موضوع مناقصه:

خرید دستگاه GC MS

شماره مناقصه:

1401-05-37

شماره فراخوان:

تعداد:

1 دستگاه

تاریخ توزیع اسناد:

1401/05/29 - 1401/05/30

تاریخ جمع آوری پیشنهادات حداکثر تا:

1401/06/12

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
Powered by DorsaPortal