سال مهار تورم و رشد تولید
۱۴۰۲ يکشنبه ۹ مهر
EN
انبار

مدیریت اداره امور انبارها و کنترل اقلام ورودی به عنوان بخش مهمی از زنجیره تامین سازمان، مسئولیت موارد ذیل را بر عهده دارد :

o مدیریت و کنترل موجودی کالا

o مدیریت و نظارت بر فرآیندهای دریافت و کنترل اقلام ورودی

o مدیریت انبارش و نگاهداشت استاندارد کالا

مدیریت و نظارت بر فرآیندهای تحویل و خروج کالا
 

اهم وظایف:

 
مدیریت و نظارت بر فرآیندهای دریافت و کنترل اقلام ورودی  

دریافت محموله های ورودی ملزومات و تجهیزات پزشکی خریداری شده و کنترل محموله های ورودی با مستندات ترخیص

ثبت مغایرت های اقلام ورودی (در صورت وجود) و پیگیری تا تعیین تکلیف و حصول نتیجه بر اساس روش اجرایی کنترل اقلام نامنطبق

 انجام عملیات تفکیک و شمارش نهایی محموله های ورودی کالا

کنترل و نظارت بر فرآیند الصاق لیبل اصالت کالا

ثبت اسناد انبارداری ورود کالا ( رسید موقت ، رسید دایم، دریافت امانی کالا و...)

 
مدیریت انبارش و نگاهداشت استاندارد کالا 

چیدمان و انبارش استاندارد کالا بر اساس اصول بهینه انبارداری و آراستگی محیط کار

الصاق لیبل مشخصات کالا و تعیین وضعیت فیزیکی آنها در انبارهای قرنطینه و اصلی

کنترل شرایط نگهداشت کالا ( از طریق ثبت داده های دما و رطوبت توسط دیتالاگرها )

 
مدیریت و نظارت بر فرآیندهای تحویل و خروج کالا 

جمع آوری، ثبت بارکد و تحویل کالا بر اساس حواله های فروش صادره

صدور اسناد انبارداری خروج کالا ( مجوز خروج ، ارسال کالاهای امانی ، برگشت از فروش و..)

 

مدیریرت و کنترل موجودی کالا 

انجام انبارگردانی های داخلی به صورت موردی و سه ماهه به منظور اطمینان از انطباق موجودی های فیزیکی و سیستمیشناسایی مغایرت ها و تهیه گزارشات توجیهی

انبارگردانی های سالیانه
 

ساختار :

مدیر اداره امور انبارها و کنترل اقلام ورودی : آقای مصطفی عرفانی نسب

مسئول ثبت و کنترل اقلام ورودی: آقای روح الله صفری

مسئول ثبت و کنترل اقلام خروجی : آقای جواد راهجو

مسئول انبار تجهیزات سرمایه ای : آقای مهدی نوروزدوزانی

مسئول انبار ملزومات حفاظتی کرونا : آقای محمد رحیمی

مسئول انبار ملزومات مصرفی پزشکی : آقای علیرضا عاشری

کارشناسان انبار ملزومات مصرفی پزشکی: آقای عبدالله بهمنی

کارشناسان انبار ملزومات مصرفی پزشکی: آقای محمد حسین غفاری

انباردار ملزومات مصرفی پزشکی: آقایان مهدی غلامزاده جمال احمدپور-اصغر میرزایی-رسول حاجی نوروزی

انباردار تجهیزات سرمایه ای پزشکی : آقایان بهبود غفاری- حسین رضائی دوست- غلام غلامزاده

 
تاریخ به روز رسانی:
1402/05/10
تعداد بازدید:
200
Powered by DorsaPortal