سال مهار تورم و رشد تولید
۱۴۰۲ يکشنبه ۹ مهر
EN
بخشهای داخلی هیات امنا

بخش‌های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح زیر است؛ شما عزیزان می‌توانید از طریق تلفن‌های زیر با واحد مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید:


هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران  تلفن 42601000
ریاست 88807245 واحد مالی و ذیحسابی
مدیر حوزه ریاست 301 ذیحساب و مدیر کل امور مالی 519
مسئول دفتر ریاست 306 معاون ذیحساب و مدیرکل امورمالی 541
دفتر ریاست 315 سرپرست حسابداری 511
معاون اجرایی ریاست 300 کارشناس امور مالی 555
مشاور اجرایی ریاست 104 مسئول دفتر 514
مدیر امور مجامع و شرکت‌ها 295 کارشناس مالی 508
مدیر حسابرس داخلی 540 کارشناس مالی 125
مشاور مالیاتی ریاست 296 کارشناس مالی 550
واحد دبیرخانه اجرایی کارشناس مالی 512
دبیر اجرایی 302 کارشناس مالی 531
کارشناس اجرایی 331 کارشناس مالی 525
کارشناس اجرایی 330 کارشناس مالی 507
واحد روابط عمومی و مناقصات کارشناس مالی 522
مدیر روابط عمومی  و رئیس مناقصات 313 کارشناس مالی 316
کارشناس روابط عمومی 324 کارشناس مالی 515
کارشناس روابط عمومی 195 کارشناس مالی 166
کارشناس مناقصات 311 بایگانی مالی 524
کارشناس مناقصات 320 واحد پشتیبانی و منابع انسانی
واحد فنی و بازرگانی مدیر امور پشتیبانی و منابع انسانی 149
مدیر فنی و بازرگانی 322 رئیس اداره منابع انسانی  249
مسئول دفتر 317 رئیس کارگزینی 226
سرپرست بازرگانی داخلی 325 کارشناس منابع انسانی 228
کارشناس ارز 137 مسئول پشتیبانی 111
کارشناس بازرگانی داخلی 326 کارشناس پشتیبانی 113
کارشناس بازرگانی داخلی 310 کارشناس امور اداری 333
کارشناس بازرگانی داخلی 290 مسئول دبیرخانه 223
کارشناس بازرگانی داخلی 314 دبیرخانه 130
کارشناس بازرگانی داخلی 308 دبیرخانه 117
کارشناس بازرگانی داخلی 307 بایگانی ریلی 181
سرپرست  بازرگانی خارجی 201 تاسیسات 444
کارشناس بازرگانی و ترخیص 161 واحد انبارها
کارشناس بازرگانی خارجی 115 مدیر اداره امور انبارها 227
کارشناس بازرگانی خارجی 231 کارشناس انبارها 517
کارشناس ترخیص 160 کارشناس انبارها 105
کارشناس بازرگانی خارجی 160 واحد حراست
واحد فروش                      سرپرست حراست 205
 سرپرست فروش 400 مسئول حفاظت فیزیکی 129
کارشناس فروش 404 کارمند حراست 139
کارشناس فروش 405 مسئول حفاظت اسناد و پرسنلی 323
کارشناس فروش 401 انتظامات 109-850-450
کارشناس فروش 407 واحد فناوری اطلاعات
کارشناس فروش 403 مدیر اداره آمارفناوری اطلاعات 131
کارشناس فروش 271 معاون اداره آمارفناوری اطلاعات 298
کارشناس فروش 409 کارشناس فناوری اطلاعات 297
کارشناس فروش 408 کارشناس فناوری اطلاعات 119
کارمند فروش 406 کارشناس فناوری اطلاعات 134
واحد طرح و برنامه کارشناس فناوری اطلاعات 133
مدیر طرح و برنامه 203 واحد حقوقی و قراردادها
مسئول دفتر 204 مدیر حقوقی 121
مسئول آموزش 101 کارشناس حقوقی 155
مسئول مددکاری 112 کارشناس حقوقی 122
مسئول کاشت حلزون 123 کارشناس حقوقی 225
کارشناس رسیدگی به امور بیماران 124 کارشناس حقوقی 414
کارشناس کاشت حلزون 126 بانکها
نهادهای نظارتی بانک تجارت 410
نماینده سازمان بازرسی کل کشور 192-179 بانک ملت 103
نماینده دیوان محاسبات 230    


لطفا برای ارتباط با واحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021 و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.
تاریخ به روز رسانی:
1402/05/24
تعداد بازدید:
546
Powered by DorsaPortal