سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی
۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
EN
بخش‌های داخلی هیات امنا

بخش‌های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح زیر است؛ شما عزیزان می‌توانید از طریق تلفن‌های زیر با واحد مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید:


واحد ریاست:

مدیر حوزه ریاست: آقای عزیزی ...داخلی: 300

دفتر ریاست: خانم کریمی سرشت ... داخلی: 306

آقای متولیان ... داخلی: 315


واحد روابط عمومی:

رئیس روابط عمومی: خانم کریم‌ پور ... داخلی: 313

ارتباط با رسانه‌ها: خانم نجارزادگان...داخلی: 324

کارشناس روابط عمومی: خانم فضلعلی‌نژاد: ... داخلی: 311

کارشناس ارز: خانم مهندس نیک خواه: ... داخلی: 137

واحد اجرایی:

دبیر اجرایی: آقای کاشفی ...داخلی: 302

کارشناس مسئول مکاتبات مجلس در حوزه تجهیزات:خانم مهندس نجفی‌خواه...330

کارشناس مسئول هماهنگی توزیع تجهیزات:خانم مهندس عسگری ...داخلی: 331


واحد بازرگانی داخلی: 

مدیر فنی بازرگانی: آقای احمدی... داخلی: 322

سرپرست بازرگانی داخلی: خانم مهندس موسوی .... داخلی: 325

مسئول دفتر بازرگانی: آقای نظام زاده ...  داخلی: 317

کارشناسان بازرگانی:

آقای مهندس احمدی ... داخلی: 326

آقای مهندس  امینی ... داخلی: 195

خانم مهندس شاهسواری ... داخلی: 290

آقای مهندس دژآگاه ....... داخلی: 314

خانم دکتر بهشاد ....داخلی :310

خانم مهندس خوشحالی ....داخلی :308
 خانم مهندس معصومی فرد ... داخلی : 312

واحد بازرگانی خارجی :

مسئول بازرگانی خارجی: آقای حسینی ... داخلی: 201

کارشناسان بازرگانی خارجی :

آقای یعقوبی... داخلی: 202

آقای دکتر عماد الدین....داخلی: 115

خانم مهندس اصغرنیا ... داخلی:231

کارشناسان ترخیص:

آقای نصیری: ... داخلی: 161

آقای تیز مغز .... داخلی: 160


واحد مالی:

مدیر کل امور مالی و ذیحساب : آقای زراعتی... داخلی: 519

معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی: آقای غلام پور ...داخلی:541

مسئول دفتر مالی : خانم مرادی .... داخلی:514

رئیس حسابداری: آقای رحیم زاده ....داخلی:511

کارشناسان مالی :

آقای ریاحی ..... داخلی: 555

آقای فتحیان .... داخلی: 550

خانم احمدی .... داخلی: 125

خانم علیزاده ...داخلی: 522

آقای فراهانی ...داخلی: 512

آقای سلیمانی ...داخلی: 531

آقای بازرگانی ....داخلی: 525

آقای چوپانی ...داخلی: 507

آقای سارانی ... داخلی: 316

خانم سرباز وطن ... داخلی: 316

واحد پشتیبانی ومنابع انسانی:

مدیر پشتیبانی ومنابع انسانی :آقای ترکمن ... داخلی: 149

رئیس منابع انسانی وتحول اداری: خانم محترمی .... داخلی: 228

رئیس کارگزینی: آقای خردمندی.... داخلی: 226

پشتیبانی: آقای زین العابدینی و آقای شهبازی.... داخلی: 111 و 113

واحد دبیرخانه: آقای مجرد ، آقای اسدی، آقای جعفری..... داخلی: 223، 117،130
.
واحدانبارها:

مدیر انبار: آقای عرفانی نسب .... داخلی: 227

کارشناس انبار : آقای صفری...داخلی: 105


واحد حراست:

مدیر حراست: آقای قاسمی .... داخلی: 205

سرپرست حفاظت فیزیکی: آقای بردبار ... داخلی: 129


واحد فروش:

سرپرست فروش: آقای مهندس چترروز .... داخلی: 400

کارشناس ارشد فروش: آقای شهرابی....داخلی: 404

کارشناسان فروش:

آقای اقبالی ....داخلی: 408

آقای شاددل ...داخلی: 401

آقای سلطانیان ...داخلی: 403

آقای نژاداسکندر ...داخلی: 407

آقای افشار....داخلی: 409

خانم ترکمن ....داخلی: 271

خانم مطهری و خانم گرامی.... داخلی: 405واحد امور حقوقی و قرادادها و مناقصات:

مدیر امور قراردادها: آقای دکتر صداقت گویان ....داخلی: 121

رئیس دبیرخانه مناقصات: خانم کریم‌پور ..... داخلی: 313

مشاور امور حقوقی:آقای دکتر برزگر ....داخلی:414

کارشناسان :

آقای اکبری ..... داخلی: 155

آقای شریف .... داخلی: 122

خانم افکاری ... داخلی: 225

آقای رضاپور .... داخلی: 137


مدیر طرح و برنامه:

مدیر طرح و برنامه: آقای دکتر نریمانی ... داخلی: 203

مسئول دفتر مدیر طرح و برنامه: آقای ثریا نژاد .... داخلی: 204

مسئول آموزش: خانم مهندس گشتی .... داخلی:101

مسئول کاشت حلزون: آقای صمدیه.... داخلی: 123

کارشناس کاشت حلزون: آقای بهال لو ... داخلی: 126

مددکاری : آقای حسینی رجاء .... داخلی: 112


واحد آمار و فناوری اطلاعات:

مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات :آقای مهندس کریمی واقف .... داخلی: 131

معاون اداره آمار و فناوری اطلاعات: آقای مهندس شادابی ....داخلی:298

کارشناسان:

آقای مهندس غلام زاده ....داخلی:119

آقای مهندس دیو سالار .... داخلی:134

آقای مهندس رحیمیان ...داخلی: 118

آقای مهندس مددزاده ... داخلی: 133


لطفا برای ارتباط با واحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021 و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/15
تعداد بازدید:
1750
Powered by DorsaPortal