سال مهار تورم و رشد تولید
۱۴۰۲ جمعه ۱۲ خرداد
EN
اداره بازرگانی داخلی

اداره بازرگانی داخلی

 

کارشناسی و اجرای فرآیند تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی

- بررسی درخواست های واصله از طرف معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی جهت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی

- امکان سنجی تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی

 - حمایت از تجهیزات پزشکی تولید داخل

- حمایت از تجهیزات پزشکی تولیدی شرکت های دانش بنیان

- بررسی نوع اعتبار (وزارت بهداشت ویا دانشگاه علوم پزشکی )   عقد قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی

- برگزاری جلسات کمیته های علمی تخصصی

- برگزاری جلسات کمیته فنی و بازرگانی

- ارزیابی مبانی قیمت کالا و پیشنهاد نحوه تامین

- انجام تشریفات خرید بر اساس الزامات قانون برگزاری مناقصات ،آیین نامه هیات امنا و سایر قوانین مرتبط

- بررسی قرارداد و تعهدات مندرج

- مطابقت اسناد تجهیزات ترخیص شده با اسناد خرید

- اجرای فرآیند شناسه گذاری ،ردیابی ،رهگیری و کنترل اصالت و الصاق برچسب اصالت برروی تجهیزات و ملزومات پزشکی

- اخذ IRC تفویضی و فوریتی از اداره کل تجهیزات پزشکی

- بازدیدهای دوره ای از کالاهای تحویل شده به انبار  

- بازدید از خط تولید شرکت های تولید داخل

- شرکت در نمایشگاه های های تجهیزات پزشکی جهت به روزرسانی اطلاعات درخصوص آخرین دستاوردها و تکنولوژی های نوین

 
قیمت گذاری و آزادسازی ضمانتنامه حسن انجام کار

- قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی (درصورت خرید ارزی پس از اخذ نرخ ارز از سامانه بانک مرکزی) مطابق دستورالعمل قیمت گذاری مصوب اعضای هیات امنای صرفه جویی ارزی جهت فروش به مراکز درمانی

- بررسی مستندات نصب و راه اندازی دستگاه ها و یا تحویل تجهیزات مصرفی و تکمیل فرم مربوط به آزاد سازی ضمانتنامه حسن انجام کار

 

نظارت و ارزیابی

- ارسال مشخصات فنی دستگاه های تامین شده و تعهدات شرکت ها به مراکز درمانی

- اخذ بازخورد از مراکز درمانی جهت بررسی انجام تعهدات شرکت ها

- رسیدگی به شکایات مراکز درمانی از خدمات پس از فروش ویا کیفیت و عملکرد تجهیزات پزشکی

- نظارت بر عملکرد شرکت ها از نظر اجرایی و کیفی در حوزه خدمات پس از فروش

- پیگیری نصب تجهیزات تحویلی به مراکز دانشگاهی و درمانی و پیگیری مشکلات عدم نصب

 

ساختار:

مدیر فنی و بازرگانی : آقای محمد احمدی
 
سرپرست اداره بازرگانی داخلی: خانم مهندس سیده سمانه موسوی 
 
مسئول دفتر: آقای مهرداد بیژنی
 
 کارشناس بازرگانی داخلی: خانم مهندس روژین شاهسواری( قیمت گذاری)
 
کارشناس بازرگانی داخلی : آقای مهندس رضا امینی 
 
کارشناس بازرگانی داخلی : آقای مهندس محمدرضا احمدی
 
کارشناس بازرگانی داخلی : خانم مهندس سمانه خوشحالی(نظارت و ارزیابی)
 
کارشناس بازرگانی داخلی : خانم مهندس نازگل معصومی فر
  

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/09
تعداد بازدید:
1349
Powered by DorsaPortal