سال مهار تورم و رشد تولید
۱۴۰۲ يکشنبه ۹ مهر
EN
اطلاعیه
عدم پذیرش بارنامه های صادره قبل از تاریخ ثبت سفارش

شرکت‌های طرف تعامل با هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تقدم تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه را در نظر بگیرند.

به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

مطابق با بخشنامه بانک مرکزی به شماره 117132‏‏‏‏‏‏‏/01 مورخ10‏‏‏‏‏‏‏/05‏‏‏‏‏‏‏/1401پذیرش بارنامه‌‌های صادره قبل از تاریخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نمی‌باشد، لذا تامین‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌بایست بعد از عقد قرارداد با هیات امنا، جهت جلوگیری از بروز مشکل"تقدم بارنامه بر ثبت سفارش" بلافاصله اقدام به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت نموده و در کلیه اسناد ارائه شده به هیات امنا مقدم بودن تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه رعایت شده باشد.

شایان ذکر است درصورتیکه تاریخ ثبت سفارش بعد از تاریخ بارنامه باشد تحت هیچ شرایطی امکان پرداخت وجه به شرکتها از سوی هیات                                                                                                        امنا وجود ندارد.

 
تاریخ:
1402/06/28
تعداد بازدید:
304
منبع:
Powered by DorsaPortal